Kiếm hiệp

1 Chương

Đa Tình Kiếm Thiên

1 tháng trước
26
39 Chương

Chuyển Sinh Là Vua Của Ma Giới

1 tháng trước
373
29 Chương

Trọng Sinh Biên Bất Phụ

1 tháng trước
246
17 Chương

Quyến Rũ Sư Phụ

2 tháng trước
1,442
30 Chương

Hệ Thống Tà Đạo

2 tháng trước
425
64 Chương

Truyền Kì Đông Vân

2 tháng trước
535
5 Chương

Thập Nhị Ca Ca

2 tháng trước
99
197 Chương

Trò Chơi Luân Hồi

2 tháng trước
1,306
1 Chương

Truy Mỹ Dị Giới Du

2 tháng trước
14
6 Chương

Hủy Diệt Hệ Thống

2 tháng trước
155
7 Chương

Cẩu Huyết Trùng Thiên

2 tháng trước
128
5 Chương

Thuận Thiên Khống Mệnh

2 tháng trước
62
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Kiếm hiệp Đề Cử

Linh La Giới

5 tháng trước
104,368 views
Vũ Pháp Vũ Thiên

5 tháng trước
103,476 views
Cực Phẩm Gia Đinh

5 tháng trước
102,806 views
Đại Đường Song Long Truyện

5 tháng trước
101,799 views
108 Thiếu Nữ Lương Sơn

5 tháng trước
93,324 views
Sát Vương

5 tháng trước
89,959 views
Thần Mộ

5 tháng trước
88,541 views
Liên Hoa Bảo Giám

5 tháng trước
77,477 views