Ngôn Tình

12 Chương

Huyết Long Công Tử

1 tháng trước
478
62 Chương

Siêu Cấp Thần Long

1 tháng trước
552
44 Chương

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

1 tháng trước
386
11 Chương

Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

1 tháng trước
192
364 Chương

Thiên Tài Tiểu Độc Phi

1 tháng trước
1,080
29 Chương

Trọng Sinh Biên Bất Phụ

1 tháng trước
245
15 Chương

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

1 tháng trước
195
0 Chương

Đa Dạng Sắc Tình

1 tháng trước
0
82 Chương

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

1 tháng trước
764
179 Chương

Sủng Phi - Triêm Y

1 tháng trước
1,377
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Ngôn Tình Đề Cử

Thứ Nữ Công Lược

4 tháng trước
105,352 views
Ngược Về Thời Minh

4 tháng trước
105,053 views
Thịnh Thế Trà Hương

4 tháng trước
103,411 views
Hoạn Phi Thiên Hạ

4 tháng trước
103,048 views
Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

4 tháng trước
102,787 views
Cực Phẩm Gia Đinh

4 tháng trước
102,745 views
Hồng Phai Xanh Thắm

4 tháng trước
102,641 views