Khoa Huyễn

44 Chương

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

1 tháng trước
432
36 Chương

Dưỡng Thi

1 tháng trước
382
2 Chương

Tuyệt Sắc Ngưu Cơ

2 tháng trước
473
63 Chương

Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần

2 tháng trước
408
554 Chương

Lãng Tích Hương Đô

2 tháng trước
17,231
Full
100 Chương

Khủng Bố Cao Hiệu

4 tháng trước
58,476
Full
134 Chương

Trường Sinh Đảo

5 tháng trước
31,457
Full
1328 Chương

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

5 tháng trước
107,406
Hot Full
12 Chương

Vệ Tư Lý Hệ Liệt

5 tháng trước
4,662
Full
930 Chương

Gian Khách

5 tháng trước
103,662
Full
30 Chương

Bàn Tay Thần

5 tháng trước
10,513
Full
20 Chương

Hoả Diễm Phiên Thiên

5 tháng trước
6,795
Full
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Khoa Huyễn Đề Cử

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

5 tháng trước
107,406 views
Mạo Bài Đại Anh Hùng

5 tháng trước
105,098 views
Trạm Lạm Huy Chương

5 tháng trước
104,870 views
Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

5 tháng trước
104,347 views
Gian Khách

5 tháng trước
103,662 views
Hành Trình Huyền Thoại

5 tháng trước
89,309 views
Khủng Bố Cao Hiệu

4 tháng trước
58,476 views
Tiểu Binh Truyền Kỳ

5 tháng trước
55,673 views