Kiếm hiệp

1 Chương

Đa Tình Kiếm Thiên

1 tháng trước
26
39 Chương

Chuyển Sinh Là Vua Của Ma Giới

1 tháng trước
386
29 Chương

Trọng Sinh Biên Bất Phụ

1 tháng trước
251
17 Chương

Quyến Rũ Sư Phụ

2 tháng trước
1,452
30 Chương

Hệ Thống Tà Đạo

2 tháng trước
456
64 Chương

Truyền Kì Đông Vân

2 tháng trước
538
5 Chương

Thập Nhị Ca Ca

2 tháng trước
100
197 Chương

Trò Chơi Luân Hồi

2 tháng trước
1,310
1 Chương

Truy Mỹ Dị Giới Du

2 tháng trước
14
6 Chương

Hủy Diệt Hệ Thống

2 tháng trước
155
7 Chương

Cẩu Huyết Trùng Thiên

2 tháng trước
129
5 Chương

Thuận Thiên Khống Mệnh

2 tháng trước
62
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Kiếm hiệp Đề Cử

Linh La Giới

5 tháng trước
104,396 views
Vũ Pháp Vũ Thiên

5 tháng trước
103,480 views
Cực Phẩm Gia Đinh

5 tháng trước
102,822 views
Đại Đường Song Long Truyện

5 tháng trước
101,802 views
108 Thiếu Nữ Lương Sơn

5 tháng trước
93,333 views
Sát Vương

5 tháng trước
89,966 views
Thần Mộ

5 tháng trước
88,556 views
Liên Hoa Bảo Giám

5 tháng trước
77,514 views