Truyện full

Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.
15 Chương

Bản Ghi Nhớ Của Tôi

Hôm qua
52
11 Chương

Yêu Đương Vụng Trộm

Hôm qua
89
19 Chương

Hoạn Sư Kí Lục

Hôm qua
0
135 Chương

Đoạt Vợ

2 ngày trước
128
151 Chương

Hệ Thống Cải Tạo (Sắc)

2 ngày trước
1,697
79 Chương

Kiềm Chế Là Không Thể (Sắc)

2 ngày trước
0
177 Chương

Khách Trọ (Tháo Hán H)

2 ngày trước
1,227
rate
readmore
complete