Truyện Mới Câp Nhật

Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.
25 Chương

Thuyền Đêm Bến Vắng

13 giờ trước
2,527
26 Chương

Lưu Manh Dụ Dỗ Vợ

13 giờ trước
77
76 Chương

Ruột Bông Rách

13 giờ trước
828
2722 Chương

Con Đường Bá Chủ

13 giờ trước
9,545
172 Chương

Người Tình (Sắc)

Hôm qua
1,653
31 Chương

[H++] Khát Tình

Hôm qua
2,959
128 Chương

Khoá Tơ Ngỗng (Sắc)

Hôm qua
364
rate
readmore
complete