Truyện Mới Câp Nhật

Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.
77 Chương

Ruột Bông Rách

2 ngày trước
876
195 Chương

Định Mệnh Đời Anh

2 ngày trước
22,989
84 Chương

[H++] Con Dâu Thơm Ngọt Mềm Mại

3 ngày trước
4,097
59 Chương

[Cao H] Gặp Lại Sau Năm Năm

3 ngày trước
18,134
99 Chương

Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

3 ngày trước
224
17 Chương

Thanh Mai (H)

3 ngày trước
653
6 Chương

Hoà Thượng Trong Núi Mãnh Như Hổ

3 ngày trước
2,311
30 Chương

Đào Hoa Cẩm Lãng

3 ngày trước
645
159 Chương

[H+] Không Khép Được Chân

3 ngày trước
7,688
15 Chương

Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ

3 ngày trước
491
114 Chương

Một Giọt Cũng Không Được Sót

3 ngày trước
2,189
rate
readmore
complete