Ngôn Tình

179 Chương

Sủng Phi - Triêm Y

1 tháng trước
1,419
52 Chương

Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện

1 tháng trước
1,246
40 Chương

Vương Phi Thần Thông Ương Bướng Của Ta

1 tháng trước
410
138 Chương

Khoái Lạc Hệ Thống

2 tháng trước
4,171
106 Chương

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

2 tháng trước
1,135
166 Chương

Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

2 tháng trước
1,976
Full
3 Chương

Heo Ngốc! Đừng Chạy, Em Là Của Bọn Anh

2 tháng trước
104
30 Chương

Hệ Thống Tà Đạo

2 tháng trước
425
4 Chương

Phong Lưu Tiểu Công Tử

2 tháng trước
69
1801 Chương

Phế Sài Muốn Nghich Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

2 tháng trước
2,284
Full
1041 Chương

Thần Y Thánh Thủ

2 tháng trước
3,872
Full
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Ngôn Tình Đề Cử

Thứ Nữ Công Lược

5 tháng trước
105,397 views
Ngược Về Thời Minh

5 tháng trước
105,148 views
Thịnh Thế Trà Hương

5 tháng trước
103,444 views
Hoạn Phi Thiên Hạ

5 tháng trước
103,083 views
Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

5 tháng trước
102,823 views
Cực Phẩm Gia Đinh

5 tháng trước
102,806 views
Hồng Phai Xanh Thắm

5 tháng trước
102,706 views