Kiếm hiệp

9 Chương

Dâm Ma Tăng

2 tháng trước
289
27 Chương

Sắc Loạn Tiêu Dao

2 tháng trước
428
8 Chương

Thiên Ma Liệp Diễm

2 tháng trước
115
3 Chương

Sư Phụ Là Phu Quân

2 tháng trước
66
15 Chương

Phong Lưu Tiểu Tử

2 tháng trước
82
15 Chương

Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

2 tháng trước
237
10 Chương

Tất Cả Đồ Đệ Đều Là Cầm Thú

2 tháng trước
554
630 Chương

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

2 tháng trước
18,329
Full
9 Chương

Thần Thương Vô Địch

2 tháng trước
14,992
Full
244 Chương

Diễm Tu

2 tháng trước
16,089
Full
250 Chương

Diễm Ngộ Chi Lữ

2 tháng trước
16,224
Full
17 Chương

Thanh Niên Óc Chó

3 tháng trước
14,921
Full
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Kiếm hiệp Đề Cử

Linh La Giới

5 tháng trước
104,368 views
Vũ Pháp Vũ Thiên

5 tháng trước
103,476 views
Cực Phẩm Gia Đinh

5 tháng trước
102,806 views
Đại Đường Song Long Truyện

5 tháng trước
101,799 views
108 Thiếu Nữ Lương Sơn

5 tháng trước
93,324 views
Sát Vương

5 tháng trước
89,959 views
Thần Mộ

5 tháng trước
88,541 views
Liên Hoa Bảo Giám

5 tháng trước
77,477 views