Kiếm hiệp

514 Chương

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

2 tháng trước
15,793
Full
59 Chương

Đam Mỹ: Hoàng Cung

3 tháng trước
58,202
73 Chương

[Đam Mỹ] Diễm Cốt

3 tháng trước
58,011
Full
636 Chương

Cực Phẩm Gia Đinh

4 tháng trước
102,745
Hot Full
285 Chương

Thần Mộ

4 tháng trước
88,508
Full
248 Chương

Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

4 tháng trước
71,483
Full
1062 Chương

Linh La Giới

4 tháng trước
103,230
Hot Full
371 Chương

Chí Tôn Vô Lại

4 tháng trước
68,869
Full
522 Chương

Liên Hoa Bảo Giám

4 tháng trước
77,430
Full
405 Chương

Vũ Toái Hư Không

4 tháng trước
67,596
Full
19 Chương

Anh Hùng Vô Lệ

4 tháng trước
15,479
Full
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Kiếm hiệp Đề Cử

Vũ Pháp Vũ Thiên

4 tháng trước
103,451 views
Linh La Giới

4 tháng trước
103,230 views
Cực Phẩm Gia Đinh

4 tháng trước
102,745 views
Đại Đường Song Long Truyện

4 tháng trước
101,765 views
108 Thiếu Nữ Lương Sơn

4 tháng trước
93,248 views
Sát Vương

4 tháng trước
89,406 views
Thần Mộ

4 tháng trước
88,508 views
Liên Hoa Bảo Giám

4 tháng trước
77,430 views