Kiếm hiệp

50 Chương

Ân Cừu Ký

5 tháng trước
20,527
Full
29 Chương

Ẩn Long Đại Hiệp

5 tháng trước
18,158
Full
72 Chương

Túy Tâm Kiếm

5 tháng trước
27,250
Full
58 Chương

Giáng Tuyết Huyền Sương

5 tháng trước
26,145
Full
65 Chương

Ma Hoàn Lãnh Nhân

5 tháng trước
22,324
Full
90 Chương

Độc Nhãn Hắc Lang

5 tháng trước
27,314
Full
52 Chương

Thiết Cốc Môn

5 tháng trước
22,649
Full
110 Chương

Thủy Tinh Cầu

5 tháng trước
34,400
Full
111 Chương

Luân Hồi Cung Chủ

5 tháng trước
36,767
Full
87 Chương

Võ Lâm Tuyệt Địa

5 tháng trước
28,402
Full
64 Chương

Quỷ Kiếm U Linh

5 tháng trước
27,704
Full
80 Chương

Hồng Bào Quái Nhân

5 tháng trước
34,981
Full
rate
readmore
complete
Truyện đề cử

Kiếm hiệp Đề Cử

Linh La Giới

5 tháng trước
104,368 views
Vũ Pháp Vũ Thiên

5 tháng trước
103,476 views
Cực Phẩm Gia Đinh

5 tháng trước
102,806 views
Đại Đường Song Long Truyện

5 tháng trước
101,799 views
108 Thiếu Nữ Lương Sơn

5 tháng trước
93,324 views
Sát Vương

5 tháng trước
89,959 views
Thần Mộ

5 tháng trước
88,541 views
Liên Hoa Bảo Giám

5 tháng trước
77,477 views